11:53:41 28-09-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành B Biến ngẫu nhiên rời rạc

Biến ngẫu nhiên rời rạc

Email In PDF.
Biến ngẫu nhiên rời rạc là biến ngẫu nhiên nếu giá trị của biến ngẫu nhiên X có thể lập thành dãy rời rạc các số x1, x2,..., xn (dãy hữu hạn hay vô hạn) thì X được gọi là biến ngẫu nhiên rời rạc. Ví dụ lượng khách hàng đến siêu thị được theo dõi trong một tháng là biến ngẫu nhiên rời rạc.
 

Tin mới nhất