18:46:44 27-10-2020
Home Dictionary B Biến ngẫu nhiên rời rạc

Biến ngẫu nhiên rời rạc

E-mail Print PDF
Biến ngẫu nhiên rời rạc là biến ngẫu nhiên nếu giá trị của biến ngẫu nhiên X có thể lập thành dãy rời rạc các số x1, x2,..., xn (dãy hữu hạn hay vô hạn) thì X được gọi là biến ngẫu nhiên rời rạc. Ví dụ lượng khách hàng đến siêu thị được theo dõi trong một tháng là biến ngẫu nhiên rời rạc.
 

Latest News