13:52:01 06-02-2023
Home Dictionary C Cơ quan hành chính nhà nước

Cơ quan hành chính nhà nước

E-mail Print PDF
Cơ quan hành chính nhà nước là thuật ngữ được sử dụng khi nói về một bộ phận (cơ quan) cấu thành của bộ máy hành chính nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để thực hiện chức năng quản lý,điều hành (chức năng hành pháp) đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
 

Latest News