02:13:24 25-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành K Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

Email In PDF.
Kinh tế quốc tế là môn khoa học kinh tế nghiên cứu tính quy luật của sự phục thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia, nghiên cứu sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ, sự vận động của các yếu tố sản xuất, sự chuyển đổi tiền tệ và cán cân thanh toán giữa các quốc gia, nghiên cứu các chính sách điều chỉnh quá trình vận động trao đổi.
 

Tin mới nhất