12:14:55 30-11-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành G Gia công hàng xuất khẩu

Gia công hàng xuất khẩu

Email In PDF.
Gia công hàng xuất khẩu là phương thức sản xuất hàng xuất khẩu; trong đó:
-    Người đặt hàng gia công ở nước ngoài cung cấp: máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu hoặc bán thành phẩm theo mẫu và định mức cho trước;
-    Người nhận gia công trong nước tổ chức quá trình sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của người đặt hàng gia công ở nước ngoài và giao lại cho người đặt gia công toàn bộ sản phẩm làm ra để nhận tiền công.
Hợp đồng gia công hàng xuất khẩu là sự thỏa thuận giữa hai bên đặt hàng gia công và nhận gia công hàng; trong đó, bên đặt gia công là một cá nhân hay một tổ chức kinh doanh ở nước ngoài, còn bên nhận gia công Việt Nam được hiểu là thương nhân Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế được phép nhận gia công cho các thương nhân nước ngoài, không hạn chế số lượng, chủng loại hàng gia công. Đối với hàng gia công thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu, thương nhân chỉ được ký hợp đồng sau khi có sự chấp nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.
Trong thực tế có 3 loại hình thức gia công chính yếu:
-    Nhận nguyên liệu giao thành phẩm: là hình thức gia công mà bên đặt gia công giao nguyên liệu hoặc bán thành phẩm cho bên nhận gia công và sau thời gian sản xuất, chế tạo đã thỏa thuận, sẽ thu hồi thành phẩm và trả phí gia công. Trong trường hợp này, trong thời gian chế tạo, quyền sở hữu về nguyên liệu vẫn thuộc về bên đặt gia công.
-    Mua đứt bán đoạn: là hình thức gia công mà bên đặt gia công bán đứt nguyên liệu cho bên nhận gia công và sau thời gian sản xuất chế tạo đã thỏa thuận, sẽ mua lại thành phẩm. Trong trường hợp này quyển sở hữu nguyên vật liệu chuyển từ bên đặt gia công sang bên nhận gia công.
-    Hỗn hợp: là hình thức gia công mà trong đó bên đặt gia công chỉ giao những nguyên vật liệu chính, còn bên nhận gia công cung cấp những nguyên phụ liệu để sản xuất, chế tạo ra thành phẩm.
 

Tin mới nhất