06:06:31 30-10-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Đ Đấu thầu quốc tế

Đấu thầu quốc tế

Email In PDF.
Đấu thầu quốc tế là một phương thức giao dịch đặc biệt, trong đó người mua (tức người gọi thầu) công bố trước điều kiện mua hàng để người bán (tức người dự thầu) báo giá mình muốn bán, sau đó người mua sẽ chọn mua của người nào bán giá rẻ nhất với những điều kiện bán hàng phù hợp với những điều kiện mua hàng đã công bố. Phương thức đấu thầu quốc tế hiện nay được áp dụng tương đối phổ biến trong việc mua sắm hàng hóa có khối lượng lớn và thi công các công trình xây dựng có giá trị cao. Đấu thầu quốc tế có hai loại hình:
• Đấu thầu mở rộng: thu hút tất cả những cá nhân/tập thể muốn tham gia.
• Đấu thầu hạn chế: chỉ mời một số cá nhân/trập thể nhất định (có đủ những điều kiện quy định) tham gia.
 

Tin mới nhất