18:19:23 19-01-2021

Đàm phán

Email In PDF.
Đàm phán (hay còn gọi là thương thảo): là hành vi hay/và quá trình, mà trong đó, hai hay nhiều bên tiến hành thương lượng, thảo luận về các mối quan tâm chung và những quan điểm còn bất đồng, để đi đến thỏa thuận thống nhất.
Đàm phán có đặc điểm:
-    Không phải là sự lựa chọn đơn nhất giữa “hợp tác” hay “xung đột”.
-    Không đơn thuần là quá trình theo đuổi nhu cầu lợi ích riêng lẻ của bên nào và thỏa mãn lợi ích của một bên một cách không hạn chế.
-    Không chỉ là một khoa học mà đồng thời còn là một nghệ thuật.
 

Tin mới nhất