01:43:47 25-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Đ Đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm

Email In PDF.
Đại lý bảo hiểm (Insurance Agent) là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
 

Tin mới nhất