11:45:58 30-11-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành N Người bảo hiểm

Người bảo hiểm

Email In PDF.
Người bảo hiểm (Insuer) là người kinh doanh, thu phí bảo hiểm và bồi thường tổn thất cho người được bảo hiểm khi tổn thất xảy ra.
Ví dụ: Một Công ty lương thực A trả một khoản tiền cho Công ty bảo hiểm B để mua bảo hiểm quốc tế cho lô hàng gạo xuất khẩu từ Việt Nam sang Philippines. Như vậy, Công ty bảo hiểm B là người bảo hiểm.
 

Tin mới nhất