06:15:46 30-10-2020

Đồng bảo hiểm

Email In PDF.
Đồng bảo hiểm (Co-Insurance) là việc nhiều công ty bảo hiểm đứng ra bảo hiểm cho cùng một đối tượng bảo hiểm.
Ví dụ: Một công ty lương thực A mua bảo hiểm quốc tế cho lô hàng gạo xuất khẩu từ Việt Nam sang Philippines tại 2 công ty bảo hiểm X và Y. Khi xảy ra những rủi ro được bảo hiểm cho lô gạo này, 2 công ty X và Y có trách nhiệm chia sẻ việc bồi thường những tổn thất cho những rủi ro xảy ra cho lô hàng gạo xuất khẩu. Như vậy, trong trường hợp này, số tiền bảo hiểm không thay đổi theo số lượng công ty bảo hiểm.
 

Tin mới nhất