18:36:43 05-12-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành N Ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại

Email In PDF.
Ngân hàng thương mại  (Commercial bank) Là một định chế tài chính trung gian thực hiện hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung cấp các dịch vụ thanh toán
 

Tin mới nhất