18:50:21 05-12-2020

Quỹ đầu tư

Email In PDF.

Quỹ đầu tư (Hedge fund) là một định chế tài chính phi ngân hàng huy động vốn bằng hình thức chung vốn đầu tư từ đóng góp của những cá nhân hay tổ chức nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp của việc đầu tư. Quỹ do các chuyên gia đầu tư, đại diện cho các nhà đầu tư, thực hiện đầu tư vào một danh mục tài sản (danh mục đầu tư) được thiết kế theo chính sách của quỹ.

 

Tin mới nhất