18:17:24 05-12-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành N Ngân hàng trung ương

Ngân hàng trung ương

Email In PDF.

Ngân hàng trung ương (Central bank) là một định chế quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, phát hành tiền tệ, là ngân hàng của các ngân hàng, thực hiện chức năng tổ chức điều hoà lưu thông tiền tệ trong phạm vi cả nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền.

Ngân hàng trung ương có thể xây dựng theo mô hình Ngân hàng trung ương độc lập với chính phủ như Hệ thống Dự trữ liên bang Mỹ (FED - Federal Reserve System) hoặc Ngân hàng trung ương trực thuộc chính phủ như ngân hàng nhà nước Việt Nam
 

Tin mới nhất