19:24:26 05-12-2020

Quyền chọn bán

Email In PDF.

Quyền chọn bán (put options) dành cho người hưởng ứng quyền bán -hoặc không bán- một chứng khoán liên hệ ở một giá nhất định trong một hạn kỳ nhất định và bắt buộc người chủ xướng phải mua vào chứng khoán này theo yêu cầu của người hưởng ứng như đã giao kết. Đối với người hưởng ứng, hàm phiếu độc chế với quyền bán được thành lập với dự đoán là giá cam kết (strike price) sẽ cao hơn là giá thị trường (spot price, market price) trong tương lai. Hay nói một cách khác, ở một thời điểm nào đó trong tương lai, nếu kỳ hạn vẫn còn hiệu lực và giá thị trường của chứng khoán liên hệ trở nên thấp hơn giá cam kết, người hưởng ứng có thể theo giao ước bán chứng khoán này cho người chủ xướng với giá cao hơn giá thị trường. Đối với người chủ xướng, hàm phiếu độc chế với quyền bán được thành lập (write) vì dự đoán giá thị trường của chứng khoán liên hệ sẽ không thay đổi hoặc gia tăng trong tương lai. Nếu dự đoán này chính xác thì chứng khoán liên hệ sẽ không bị người hưởng ứng đưa tới tay (put in hands) -tức là không bị ép mua ở giá mắc hơn giá thị trường- và hạn kỳ của cam kết cũng mất đi hiệu lực.
Cũng giống như quyền mua, giá trị của một hàm phiếu độc chế với quyền bán dựa trên cổ phiếu phổ thông tùy thuộc vào 6 yếu tố chính.Tuy nhiên, giá trị này biến đổi:

  • Ngược chiều với giá trị thị trường của cổ phiếu liên quan;
  • Cùng chiều với mức lợi nhuận không kỳ hạn của cổ phiếu liên quan;
  • Ngược chiều với mức chìm nổi của cổ phiếu liên quan ;
  • Ngược chiều với thời gian của kỳ hạn;
  • Cùng chiều với giá cam kết;
  • Ngược chiều với mức lợi nhuận hiện hành trên thị trường.
  • Khi hạn kỳ đã chấm dứt, hàm phiếu sẽ không còn hiệu lực và đương nhiên không còn giá trị
 

Tin mới nhất