16:15:15 02-12-2020

Quyền chọn mua

Email In PDF.

Quyền chọn mua (call options) là khái niệm dành cho người hưởng ứng quyền mua -hoặc không mua- một chứng khoán liên hệ ở một giá nhất định theo một kỳ hạn nhất định và bắt buộc người chủ xướng phải bán ra chứng khoán theo yêu cầu của người hưởng ứng như đã giao kết. Đối với người hưởng ứng, hàm phiếu độc chế với quyền mua được lập với dự đoán là giá cam kết (strike price) sẽ thấp hơn giá thị trường (spot price, market price) trong tương lai. Hay nói một cách khác, ở một thời điểm nào đó trong tương lai, nếu kỳ hạn vẫn còn hiệu lực và giá thị trường của chứng khoán liên hệ trở nên cao hơn giá cam kết, người hưởng ứng có thể theo giao ước mua lấy chứng khoán này với giá rẻ hơn giá thị trường.

Đối với người chủ xướng, hàm phiếu độc chế với quyền mua được thành lập với dự đoán là giá thị trường của chứng khoán liên hệ sẽ nằm yên hoặc giảm sút trong tương lai. Nếu dự đoán này chính xác thì chứng khoán liên hệ sẽ không bị người hưởng ứng mua đi (call away) -tức là không bị ép bán ở giá rẻ hơn giá thị trường- và kỳ hạn của cam kết cũng mãn hạn.
Như đã nói ở phần trên, giá trị của một hàm phiếu độc chế với quyền mua dựa trên cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường đẳng) tùy thuộc vào 6 yếu tố chính. Giá trị này biến đổi:

  • Cùng chiều với giá trị thị trường của cổ phiếu liên hệ;
  • Ngược chiều với mức lợi nhuận không kỳ hạn của cổ phiếu liên quan;
  • Cùng chiều với mức chìm nổi của cổ phiếu liên quan;
  • Cùng chiều với kỳ hạn;
  • Ngược chiều với giá cam kết;
  • Cùng chiều với mức lợi nhuận hiện hành trên thị trường.
 

Tin mới nhất