12:50:24 06-02-2023
Home Dictionary C Cải cách văn hóa

Cải cách văn hóa

E-mail Print PDF
Khi doanh nghiệp buộc phải thay đổi để thích ứng với môi trường bên ngoài: kinh tế, chính trị, xã hội, công nghệ..., cần xuất hiện tư tưởng và thể chế tiến bộ phù hợp với yêu cầu đổi mới. Khi đó, trong nội tại doanh nghiệp xuất hiện nhu cầu cải cách văn hoá. Việc cải cách văn hoá nhăm tăng cường năng lực cạnh tranh, hướng vào sự phát triển bền vững phù hợp với sự thay đổi môi trường bên ngoài.
 

Latest News