17:23:17 29-09-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành C Chuyên môn hóa lao động

Chuyên môn hóa lao động

Email In PDF.
Chuyên môn hoá lao động là khái niệm chỉ nguyên tắc “mỗi nhân viên đảm nhận một hoặc một số công việc nhất định”.  Nguyên tắc chuyên môn hoá lao động ra đời từ những năm giữa thế kỷ 20 và là thành quả của giáo sư Fredericl Winslow Taylor. Chuyên môn hoá lao động được hiểu là chuyện làm sao để cho quá trình vận động, thao tác của các công nhân, nhân viên trong công ty diễn ra hợp lý, không trùng lặp, tốn ít thời gian và sức lực, qua đó đạt được năng suất lao động cao nhất. Đó chính là sự hợp lý hoá lao động, hay nói theo cách khác là tổ chức lao động một cách khoa học.
 

Tin mới nhất