04:06:58 29-06-2022
Home Dictionary H Hệ số chiết khấu

Hệ số chiết khấu

E-mail Print PDF

Hệ số chiết khấu (discount coefficient). Nếu gọi suất chiết khấu là r (Xem: suất chiết khấu), thì hệ số chiết khấu ở năm thứ i (Hi) được tính bằng :1/(1+r)i

Một khoản tiền là F ở năm thứ i sẽ có giá trị tính ở thời điểm hiện tại là : F x Hi

Ví dụ: Với suất chiết khấu là 10%, thì hệ số chiết khấu ở năm thứ 3 là : 1/(1+10%)3 =0,7513

Và 2 triệu đồng có được vào cuối năm thứ 3 sẽ tương đương : 2 triệu đồng x  0,7513 = 1,5026 triệu đồng ở ngày hôm nay.
 

Latest News