17:59:04 05-12-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành G Giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm

Email In PDF.
Giá thành sản phẩm/dịch vụ (Product cost) là toàn bộ những chi phí tính bằng tiền để sản xuất và tiêu thụ một khối lượng sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định. Hay nói cách khác, giá thành sản phẩm dịch vụ là hao phí về lao động sống và lao động vật hóa được biểu hiện dưới hình thái giá trị tính cho một khối lượng sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định. Giá thành là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tùy từng loại sản phẩm/ dịch vụ mà người ta có thể chọn đơn vị tính giá thành khác nhau. Ví dụ: giá thành của 1 tấn thịt heo hơi, giá thành của 1.000 quả trứng gà, giá thành của 1 tấn cà phê nhân.
 

Tin mới nhất