08:55:25 23-03-2023
Home Dictionary C Cơ cấu kinh tế

Cơ cấu kinh tế

E-mail Print PDF

Cơ cấu kinh tế (economic structure) là khái niệm đề cập đến tỷ lệ đóng góp (tỷ trọng) của các bộ phận kinh tế hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau nằm trên toàn lãnh thổ của một quốc gia hay một địa phương.  Tùy theo tiêu thức được sử dụng để phân loại các bộ phận kinh tế nói trên mà cơ cấu kinh tế có thể được xem xét theo nhiều khía cạnh:

+ Cơ cấu thành phần kinh tế: là tỷ trọng (tỷ lệ đóng góp cho GDP) của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân bao gồm các thành phần như: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân,…
+ Cơ cấu ngành kinh tế: là tỷ trọng (tỷ lệ đóng góp cho GDP) của các ngành kinh tế trong nền kinh tế quốc dân như: ngành công nghiệp- xây dựng, ngành nông-lâm-ngư nghiệp, ngành thương mại - dịch vụ,...
+ Cơ cấu vùng kinh tế: là tỷ trọng (tỷ lệ đóng góp cho GDP) của các vùng kinh tế, địa phương trong nền kinh tế quốc dân như: vùng kinh tế đồng bằng Bắc Bộ, vùng ĐBSCL, vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung, vùng Tây Nguyên, vùng Đông nam bộ.

 

Latest News