02:23:57 25-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành K Kinh tế học thể chế cũ

Kinh tế học thể chế cũ

Email In PDF.
Kinh tế học thể chế cũ (old institutional economics) bao hàm những đóng góp của các nhà kinh tế học Mỹ và châu Âu, chủ yếu vào những thập niên đầu tiên của thế kỷ 20, nó phân tích các thể chế và phản đối các lý thuyết kinh tế cổ điển. Ở Đức, ‘trường phái lịch sử’ (Historic School) – những tác gia như Gustav Schmoller – tìm cách mô tả thực tại kinh tế và tích hợp các quy tắc tương tác của con người vào những mô tả của họ về quá trình tiến hoá kinh tế và xã hội. Ở Mỹ, Thorstein Veblen, John Commons và Wesley Mitchel từng nghiên cứu vai trò kinh tế của các thể chế (để biết thêm chi tiết, xem các bài viết về “Institutionalism, ‘Old’ and ‘New’” [‘Chủ nghĩa thể chế’, ‘Cũ’ và ‘Mới’] trong tác phẩm do Hodgson và cộng sự biên tập, 1994, trang 397-402).
 

Tin mới nhất