01:37:28 25-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành K Kinh tế học trường phái Áo

Kinh tế học trường phái Áo

Email In PDF.

Kinh tế học trường phái Áo (Austrian economics) là truyền thống phân tích các hiện tượng kinh tế khởi đầu từ thế kỷ 19 ở Vienna (Carl Menger, 1840-1921), song hiện đang giành được ảnh hưởng ngày càng lớn trong hoạt động kinh doanh và công tác hoạch định chính sách. Nó dựa trên nhận thức rằng tri thức là không hoàn hảo, con người tương tác trong các quá trình thị trường năng động, và thời gian cùng sự tiến hoá đóng vai trò quan trọng. Những trụ cột của trường phái này là:

- cá nhân luận phương pháp [methodological indivisualism] (theo đó, các hiện tượng kinh tế được giải thích thông qua sự hành động hoặc không hành động của những cá nhân đang tìm cách thu thập những thông tin tốn kém song hữu ích và tham gia vào hoạt động có mục đích);

- chủ quan luận [subjectivism] (theo đó, các hiện tượng kinh tế phải được giải thích thông qua quyết định của những người khai thác nhận thức đặc thù của mình về thực tại và do vậy là những giá trị, khát vọng, tri thức cùng đánh giá đặc thù của họ về chi phí và lợi ích; và con người hành động một cách duy lý vì lợi ích khác biệt của mình); và

- việc nhấn mạnh vai trò quan trọng của các quá trình thử sai (trial and erro) phức tạp và không giới hạn, chúng diễn ra trong quá khứ và xuất hiện trong một môi trường bất trắc (mà không nhấn mạnh các kết quả cùng sự cân bằng tĩnh [static outcomes and equilibrium]); các hành động kinh tế có xu hướng tạo ra nhiều hiệu ứng phụ ngoài mong muốn và khôn lường.

Các nhà kinh tế học trường phái Áo tập trung vào cách thức mà con người phối hợp những nỗ lực cá nhân của mình, và những thể chế nào thì tiến hoá để con người có thể ứng phó tốt hơn với việc hoàn thành mục tiêu cá nhân ngay cả khi họ thiếu tri thức. Khác với ‘phương pháp tiếp cận theo thuyết công cụ’ (instrumentalist approach) của kinh tế học tân cổ điển, các nhà kinh tế học trường phái Áo lại khuyến nghị sự thận trọng trong chính sách đồng thời gợi ý nên chú trọng việc phát triển và thiết lập những quy tắc phổ thông giúp dẫn dắt các quá trình thị trường.
 

 

Tin mới nhất