01:23:46 25-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành K Kinh tế học thể chế

Kinh tế học thể chế

Email In PDF.

Kinh tế học thể chế (institutional economics) bao hàm mối quan hệ hai chiều giữa kinh tế học và các thể chế. Nó quan tâm đến ảnh hưởng của các thể chế đến nền kinh tế cũng như quá trình phát triển của các thể chế trước những trải nghiệm về kinh tế.

 

Tin mới nhất