19:08:16 19-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành K Kinh tế học tiến hóa

Kinh tế học tiến hóa

Email In PDF.

Kinh tế học tiến hoá (evolutionary economics) chỉ một trường phái tư tưởng chú trọng đến các quá trình thị trường về thay đổi và tiến bộ, tái cơ cấu và đổi mới thông qua hoạt động cạnh tranh, thay vì tập trung vào sự cân bằng tĩnh, vốn là trọng tâm chính của kinh tế học tân cổ điển. Nó phân tích các hiện tượng kinh tế trong quá khứ, tức là với nhận thức rằng thời gian không thể lùi lại và các sự kiện không thể đảo ngược. Vì thế việc xem xét những lộ trình lịch sử, chẳng hạn về thay đổi công nghệ, là điều cần thiết. Các nhà kinh tế học tiến hoá phản đối quan niệm phi thực tế, vốn phổ biến trong phân tích kinh tế học tân cổ điển, cho rằng các chủ thể kinh tế ra những quyết định hoàn toàn mới vào thời điểm khởi đầu mỗi giai đoạn. Kinh tế học tiến hoá quan tâm đến những hệ thống mở, chúng cho phép các cá nhân thử nghiệm bằng cách biến đổi, lựa chọn và mô phỏng những gì mà mọi người đánh giá cao. Vì thế, kinh tế học tiến hoá hướng trọng tâm vào sự thay đổi, tiếp thu và sáng tạo; vào quá trình tương tác phức tạp giữa những sự thay đổi về kỹ thuật, xã hội, tổ chức, kinh tế và thể chế; đồng thời chú ý mạnh mẽ đến vai trò của sự sáng tạo và tinh thần doanh nghiệp. Cạnh tranh được xem là công cụ để loại bỏ những gì mà con người cho là hữu ích ra khỏi những thứ bị coi là không xứng với chi phí.

 

Tin mới nhất