18:29:26 05-12-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Q Quyền lực lãnh đạo

Quyền lực lãnh đạo

Email In PDF.

Theo các nghiên cứu của lý thuyết lãnh đạo hiện đại, nếu hiểu lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng, thì quyền lực lãnh đạo được hiểu là năng lực gây ảnh hưởng từ người lãnh đạo đối với đối tượng bị lãnh đạo.

Quyền lực lãnh đạo có thể hình thành từ 4 nguồn quyền năng:

1. Do chức vụ bổ nhiệm  (địa vị trong hệ thống);

2. Do trình độ chuyên môn và quản trị (năng lực);

3. Do tố chất, quyền uy bẩm sinh (tính hấp dẫn);

4. Do phẩm chất đạo đức (nhân cách);

5. Do các quan hệ mà họ sở hữu (chính trị);

6. Do mức độ sở hữu nguồn lực vật chất (kinh tế).

Trong một tổ chức, quyền lực địa vị có đặc điểm không bất định. Người ta có thể trao chức vụ và quyền lực cho một ai đó trong một thời gian nhất định và cũng có thể miễn nhiệm (tước bỏ). Tuy nhiên, quyền lực do năng lực, sự hấp dẫn và nhân cách là quyền lực mang tính trường tồn do tính sở hữu của chủ thế chứa đựng nó. Việc sử dụng quyền lực kinh tế và chính trị là cần thiết và thực sự là nghệ thuật. Sự lạm dụng hai quyền lực này thường dẫn tới sự tha hóa cá nhân và rối loạn tổ chức.  

Khi bàn đến quyền lực lãnh đạo người ta thường bàn tới các chiến lược tạo dựng, duy trì và phát huy quyền lực. Dưới đây là một số chiến lược mang chủ yếu:

CHIẾN LƯỢC

NỘI DUNG

1. Chiến lược thân thiết (gây thiện cảm)

Gây thiện cảm với người khác để họ có cách nghĩ tốt.

2. Chiến lược thương lượng ( mặc cả)

Thương lượng giải quyết vấn đề trên cơ sở “hai bên cùng có lợi”.

3. Chiến lược thuyết phục (đưa ra lý do)

Đưa ra các thông tin, chứng cớ... để bào chữa và thuyết phục người khác.

4. Chiến lược quyết đoán (tự quyết )

Đưa ra các quyết định táo bạo khi gặp khó khăn.

5. Chiến lược tham khảo cấp trên (chuyền bóng)

Ghi nhận và xin ý kiến cấp trên (tranh thủ ý kiến của cấp trên).

6. Chiến lược liên minh

Sử dụng người khác nhằm tạo uy tín cho mình.

7. Chiến lược trừng phạt

Rút bớt những đặc quyền, đặc lợi, quyền hạn, v.v… của một số đối tượng trong hoạt động, trong trường hợp cần thiết sẽ trừng phạt.

 

 

Tin mới nhất