17:56:32 05-12-2020

Quyền lực cứng

Email In PDF.

Lãnh đạo và quyền lực luôn đi song hành, không tách rời. Một cách rộng rãi, người ta hiểu quyền lực là khả năng tác động tới hành vi của những người khác để có được kết quả mà chủ thể mong muốn. Có 3 cách cơ bản để thực hiện mục tiêu tác động:

1. Chủ thể có thể ép buộc họ bằng cách đe doạ.

2. Chủ thể có thể dụ dỗ họ bằng việc trả tiền.

3. Chủ thể có thể thu hút họ và dựa vào họ.

Quyền lực cứng là quyền lực được thực hiện chủ yếu bằng cách đe dọa (phương cách 1), (ví dụ như phê bình, cảnh cáo, phạt, sa thải, kỷ luật…) và mua chuộc bằng lợi ích (phương thức 2), (ví dụ như khen thưởng, tăng lương, thăng cấp ….)

Quyền lực cứng được thể hiện rõ nhất trong nội quy, quy chế và các phương pháp quản lý mang tính hành chính và khoa học quản trị theo tính nguyên tắc.
 

Tin mới nhất