18:49:49 05-12-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành G Giám sát bán hàng

Giám sát bán hàng

Email In PDF.
Giám sát bán hàng (Sales supervisor) thường chịu trách nhiệm quản lý cửa hàng, đại diện khách hàng, người bán lẻ, người bán sỉ. Họ cũng chịu trách nhiệm phỏng vấn, thuê và huấn luyện nhân viên mới. Đồng thời chuẩn bị lịch trình làm việc và phân công công việc cụ thể cho từng nhân viên. Họ còn bảo đảm hàng hóa chất lượng và dịch vụ thỏa đáng cho khách hàng. Ngoài ra, họ còn phải giải quyết những phàn nàn của khách, trả lời câu hỏi, xem lại ngân sách, kế toán và vấn đề mua hàng, đẩy mạnh qui trình bán hàng và giao tế nhân sự bằng cách chào hỏi và trợ giúp khách hàng. Chỉ định khu vực bán hàng, đặt chương trình thúc đẩy bán hàng, ký duyệt hợp đồng bán hàng.
 

Tin mới nhất