19:41:33 05-12-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành G Giám đốc bán hàng

Giám đốc bán hàng

Email In PDF.

Giám đốc bán hàng (sales manager) là người tổ chức, thúc đẩy, hướng dẫn nhân viên của họ hoàn thành mục tiêu. Họ cũng liên quan đến việc phát triển sản phẩm, phát hiện ra cơ hội kinh doanh mới và sự phát triển chiến lược tiếp thị. Đồng thời, giám đốc bán hàng còn giải quyết phàn nàn của khách hàng về bán hàng và dịch vụ; quyết định bảng giá và mức chiết khấu; lên kế hoạch cho ngân sách và duyệt chi tiêu ngân sách; bàn bạc và trao đổi với các phòng ban khác, hoạch định chương trình quảng cáo và giữ các thông tin về thiết bị và đặc điểm khách hàng. Tham khảo ý kiến với khách hàng tiềm năng liên quan đến nhu cầu sản phẩm và khuyên khách hàng nên chọn sản phẩm nào để mua.

 

Tin mới nhất