18:26:03 05-12-2020

Quyền tài sản

Email In PDF.

Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ.  

Ví dụ: Quyền đòi nợ là một quyền tài sản. Do vậy, xã hội đã hình thành các công ty chuyên thực hiện nghiệp vụ mua bán nợ. Chúng ta cũng có thể góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền đòi nợ.
 

Tin mới nhất