15:50:22 02-12-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành G Giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự

Email In PDF.

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Bộ luật dân sự 2005).

Ví dụ: Mua, bán, tặng, cho tài sản, để thừa kế… là những giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

 

Tin mới nhất