21:11:26 28-01-2021

Kinh doanh

Email In PDF.

Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi (Luật doanh nghiệp 2005).

Theo Luật thương mại 2005, hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

Như vậy, theo Luật doanh nghiệp 2005 và Luật thương mại 2005, thuật ngữ kinh doanh và hoạt động thương mại đều được sử dụng để chỉ những hoạt động có mục đích sinh lợi.

Ví dụ:Buôn bán nông sản là một hoạt động kinh doanh.

 

Tin mới nhất