23:22:42 28-01-2021

Án tích

Email In PDF.

Hậu quả pháp lí mà người phạm tội bị kết án phải chịu sau khi đã chấp hành xong hình phạt. Hậu quả của án tích không nằm trong nội dung của hình phạt đã tuyên án. Trong một số trường hợp do luật quy định, án tích là một trong những tình tiết tăng nặng hình phạt và trong một số trường hợp khác do luật quy định, án tích là một trong những tình tiết định khung tăng nặng hoặc là căn cứ để toà án quyết định về tái phạm (có phân biệt giữa tái phạm và tái phạm nguy hiểm). Người chấp hành xong hình phạt bị coi là có án tích trong một thời hạn nhất định do luật quy định. Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của tội phạm và mức hình phạt để quyết định thời gian có án tích.

 

Tin mới nhất