20:39:46 29-11-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành U Ủy ban thẩm phán

Ủy ban thẩm phán

Email In PDF.

Tổ chức tư pháp nằm trong cơ cấu của tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong Luật tổ chức tòa án nhân dân hiện hành (được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kì họp thứ 11 thông qua ngày 2.4.2002)  quy định Ủy ban thẩm phán (UBTP) được thành lập ở tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. UBTP toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm có: a) Chánh án, các phó chánh án tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; b) Một số thẩm phán toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do chánh án Toà án Nhân dân Tối cao quyết định theo đề nghị của chánh án toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tổng số thành viên UBTP toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không quá 9 người. UBTP toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có những nhiệm vụ và quyền hạn: a) Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án cấp dưới bị kháng nghị; b) Bảo đảm việc áp dụng thống nhất pháp luật tại toà án cấp mình và các toà án cấp dưới; c) Tổng kết kinh nghiệm xét xử; d) Thông qua báo cáo của chánh án toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác của các toà án ở địa phương để báo cáo trước hội đồng nhân dân cùng cấp và với Toà án Nhân dân Tối cao.

 

Tin mới nhất