09:11:11 26-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành M Một số định hướng nghiên cứu định lượng

Một số định hướng nghiên cứu định lượng

Email In PDF.

Một số định hướng nghiên cứu định lượng: Kiểm định giả thuyết khoa học dựa vào phương sai (tương quan, hồi quy, kiểm định thang đo, phân tích nhân tố, phân tích biệt số, phân tích cụm); Mô hình toán:  vận tải, phục vụ đám đông, quảnlý dự trữ…

 

Tin mới nhất