14:00:33 26-10-2020
Home Dictionary K Khách thể nghiên cứu

Khách thể nghiên cứu

E-mail Print PDF

Khách thể nghiên cứu: là sự vật, hiện tượng hoặc quá trình chứa đối tượng nghiên cứu

 

Latest News