22:44:16 28-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành K Khách thể nghiên cứu

Khách thể nghiên cứu

Email In PDF.

Khách thể nghiên cứu: là sự vật, hiện tượng hoặc quá trình chứa đối tượng nghiên cứu

 

Tin mới nhất