19:00:46 05-12-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành N Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Email In PDF.

Nghiên cứu khoa học: là một hoạt động xã hội hướng vào tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết; hoặc là phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới; hoặc là sáng tạo phương pháp  mới và phương tiện kỹ thuật mới để cải tạo thế giới.

 

Tin mới nhất