11:10:01 30-11-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành N Nguồn nhân lực động và nguồn nhân lực tĩnh

Nguồn nhân lực động và nguồn nhân lực tĩnh

Email In PDF.
Con người chứa đựng trong mình nhân lực, sức lao động. Đó là nguồn lực đặc biệt, nguồn lực này luôn tồn tại trong hai trạng thái: trạng thái hiện hữu, có thể sử dụng ngay và trạng thái tiềm tàng, có thể phát huy và phát triển. Nói cách khác, nguồn nhân lực luôn bao gồm hai bộ phận: nguồn nhân lực tĩnh và nguồn nhân lực động.

Nguồn lực động của nhân lực phản ánh năng lực sáng tạo, ý chí, nghị lực và sự nhiệt tình của người lao động khi được kích hoạt (tạo động lực). Nguồn lực này thể hiện ở năng lực tiềm tàng, thể hiện chủ yếu ở các phẩm chất tâm lý cá nhân và tri thức khoa học của người lao động. Với nguồn lực này, người lao động không những làm được, làm đúng việc, mà còn làm tốt, say mê sáng tạo và phát triển (Nguyễn Thế Phong, 2010).

Nguồn lực tĩnh luôn bị giới hạn song nguồn lực động không bị giới hạn khi được sử dụng hợp lý và được động viên. Nguồn lực này chỉ phát sinh và phát huy tác dụng khi được kích hoạt bằng các đòn bẩy kinh tế và tinh thần.
 

Tin mới nhất