16:05:13 02-12-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành N Nguồn nhân lực cá biệt và Nguồn nhân lực tổng thể

Nguồn nhân lực cá biệt và Nguồn nhân lực tổng thể

Email In PDF.

Trên thực tiễn người ta thường đồng nhất nguồn nhân lực của một tổ chức, doanh nghiệp là tổng số người lao động trong đơn vị. Khi chưa có đơn vị đo lường nhân lực của từng cá nhân để tính tổng nguồn nhân lực của một đơn vị, thì có thể coi tổng số người lao động là tổng nguồn nhân lực của đơn vị về mặt lượng.  

Về mặt lý thuyết cần phân biệt hai khái niệm: nguồn nhân lực cá biệt (cá nhân) và nguồn nhân lực tổng thể (tập thể).

Mỗi con người là một nguồn nhân lực – gọi là nguồn nhân lực cá nhân, hay nguồn nhân lực cá biệt. Nguồn nhân lực cá biệt là tổng thể nhân lực, sức lao động, vốn nhân lực của từng cá nhân, được hình thành và phát triển trong mỗi con người cụ thể (Nguyễn Thế Phong, 2010).

Nguồn nhân lực tổng thể là tổng thể vốn nhân lực của tập thể người lao động. “Tổng thể vốn nhân lực” không thể hiểu giản đơn là tổng số người lao động. Nếu giả định rằng, người có sức lao động ở mức trung bình, có vốn nhân lực trung bình được quy ước là 1 đơn vị nhân lực, thì người có sức lao động, trình độ cao hơn, vốn nhân lực nhiều hơn, thì sẽ có nguồn nhân lực lớn hơn 1 đơn vị nhân lực, thậm trí có thể bằng 2-3 đơn vị nhân lực. Trong kinh tế chính trị, C.Mác từng khẳng định, lao động phức tạp bằng bội số lao động giản đơn. Điều đó có nghĩa, hai doanh nghiệp có cùng số lượng lao động như nhau, doanh nghiệp nào sở hữu nhiều lao động có trình độ cao hơn sẽ có tổng số đơn vị nhân lực lớn hơn – tức doanh nghiệp đó có nguồn nhân lực lớn hơn và mạnh hơn. Hơn thế nữa, với cùng số lượng nhân sự như nhau và giả định có cùng trình độ đào tạo như nhau, song được phân bổ theo một cơ cấu khác nhau và được vận hành theo một cơ chế khác nhau sẽ tạo ra tổng nhân lực khác nhau. Quản lý và lãnh đạo vừa là chất kết dính nguồn nhân lực cá biệt thành nguồn nhân lực tổng thể, vừa là tác nhân tạo ra tổng hợp lực khi các nguồn nhân lực cá biệt kết hợp và tương tác với nhau trong một tổ chức (Nguyễn Thế Phong, 2010).
 

Tin mới nhất