11:59:00 30-11-2020

Nhân lực

Email In PDF.
Là sức lực con người, nằm trong con người và nhờ nó con người hoạt động. Nhân lực của con người bao gồm 3 loại: thể lực, trí lực và tâm lực. Nhân lực được hình thành từ hai nguồn: sự phát triển sinh học tự nhiên và sự trưởng thành trong quá trình học tập và rèn luyện của con người (Trần Kim Dung, 1998). Nhân lực tích tụ dần trong mỗi con người và trở thành tài sản riêng của họ. 
 

Tin mới nhất