17:24:58 09-08-2022
Home Dictionary Q Quản trị chuỗi cung ứng (Supply chain management – SCM)

Quản trị chuỗi cung ứng (Supply chain management – SCM)

E-mail Print PDF
Bao gồm việc lên kế hoạch và quản trị tất cả các hoạt động liên quan đến mua hàng, sản xuất/chế tạo và các hoạt động logistics. Đặc biệt, quản lý chuỗi cung ứng bao gồm việc phối hợp và hợp tác với các đối tác trong chuỗi bao gồm nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ logistics, và khách hàng. Về bản chất, quản lý chuỗi cung ứng sẽ tích hợp việc quản lý cung và cầu trong toàn bộ một doanh nghiệp. Có một sự khác biệt giữa quản lý chuỗi cung ứng và khái niệm hậu cần truyền thống. Hậu cần là những hoạt động xảy ra trong ranh giới một công ty nhỏ và chuỗi cung ứng là mạng lưới các công ty cùng làm việc và hợp tác để phân phối sản phẩm đến thị trường. Hậu cần truyền thống chỉ chỉ tập trung chú ý vào các hoạt động như thu mua, phân phối, bảo trì, và quản lý tồn kho. Quản lý chuỗi cung ứng không chỉ gồm hầu cần truyền thống mà còn bao gồm các hoạt động như tiếp thị, phát triển sản phẩm mới, tài chính và dịch vụ khách hàng, . . .      
 

Latest News