06:40:41 23-04-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành K Khớp lệnh liên tục

Khớp lệnh liên tục

Email In PDF.
Là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. Khi một lệnh được nhập vào hệ thống, lệnh này sẽ được đối chiếu về giá với các lệnh đối ứng đang tồn tại trong hệ thống (đã nhập vào trước đó nhưng chưa thực hiện hết 100% khối lượng giao dịch và chưa bị huỷ); nếu giá phù hợp sẽ xác nhận ngay giao dịch. Cần lưu ý là lệnh sẽ thực hiện theo giá của các lệnh đối ứng, và thứ tự ưu tiên thực hiện là theo giá mua cao nhất hoặc giá bán thấp nhất, chứ không theo giá của lệnh mới đưa vào. Vì rủi ro này, trong đợt khớp lệnh liên tực, người ta cho phép nhà đầu tư được huỷ ngay lệnh đã đặt, nhưng chưa thực hiện. Hiện nay, khớp lệnh liên tục được áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, TPHCM.
 

Tin mới nhất