18:43:15 05-12-2020

Giá tham chiếu

Email In PDF.
Llà mức giá làm cơ sở để Sở Giao dịch chứng khoán tính giới hạn dao động giá chứng khoán trong ngày giao dịch, bằng cách lấy giá tham chiếu cộng hoặc trừ một tỷ lệ phần trăm (%) cho trước so với giá tham chiếu. Cần lưu ý là đa số Sở Giao dịch trên thế giới không giới hạn dao động giá chứng khoán trong ngày giao dịch. Ở Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM hiện nay, khi cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư giao dịch phiên đầu tiên, giá tham chiếu do tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết xác định, và biên độ giao dịch trong phiên này là ±20%. Các phiên sau đó, giá tham chiếu là giá đóng cửa của phiên giao dịch gần nhất trước đó và biên độ giao dịch là ±5%. Trong ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của phiên giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị các quyền kèm theo.
 

Tin mới nhất