19:02:53 05-12-2020

Giá mở cửa

Email In PDF.
Là giá thực hiện tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch.
 

Tin mới nhất