11:39:54 30-11-2020

Giá khớp lệnh

Email In PDF.
Là giá của giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh. Hiện nay, ở Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) phương thức khớp lệnh bao gồm khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục. Ở các sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hiện nay, giao dịch khớp lệnh chỉ dành cho lô chẵn về cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư; còn trái phiếu, lô lẻ và lô lớn về cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư được giao dịch theo phương thức thoả thuận.
 

Tin mới nhất