21:56:48 18-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành M Mục tiêu của hệ thống

Mục tiêu của hệ thống

Email In PDF.
Mục tiêu của hệ thống là trạng thái mong đợi cần có của hệ thống sau một khoảng thời gian nào đấy. Mục tiêu của hệ thống chính là trạng thái cân bằng của nó (nội cân bằng).Với những siêu hệ thống( hệ thống của những hệ thống), mỗi một hệ thống con cũng có những mục tiêu riêng và xu thế của nó tiến tới trạng thái cân bằng riêng. Vấn đề đặt ra cho quản lý là phải giải quyết mối quan hệ giữa mục tiêu chung của hệ thống với  mục tiêu của các hệ con sao cho toàn hệ thống hoạt động hài hòa.
 

Tin mới nhất