18:32:23 05-12-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Q Qũy đạo của hệ thống

Qũy đạo của hệ thống

Email In PDF.
Qũy đạo của hệ thống là chuỗi các trạng thái của hệ thống, nối từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối (mục tiêu) trong một khoảng thời gian.
 

Tin mới nhất