00:05:20 21-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành M Môi trường của hệ thống

Môi trường của hệ thống

Email In PDF.
Môi trường của hệ thống là tập hợp tất cả các phần tử, phân hệ không nằm trong hệ thống nhưng có tác động tương tác với hệ thống. Sự tác động này có tính chất hai chiều.
 

Tin mới nhất