13:31:52 28-09-2020
Home Dictionary M Môi trường của hệ thống

Môi trường của hệ thống

E-mail Print PDF
Môi trường của hệ thống là tập hợp tất cả các phần tử, phân hệ không nằm trong hệ thống nhưng có tác động tương tác với hệ thống. Sự tác động này có tính chất hai chiều.
 

Latest News