12:36:25 30-11-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành G Giảm giá hàng bán

Giảm giá hàng bán

Email In PDF.

Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu về thị hiếu

Ví dụ: Doanh nghiệp bán cho khách hàng 100 sản phẩm, giá bán chưa có 10% thuế GTGT là 10.000 đ/sản phẩm. Nay khách hàng trả lại 20 sản phẩm, vậy giá trị hàng bán bị trả lại là 20 Í 10.000 = 200.000 đ. (Lưu ý tổng số tiền mà doanh nghiệp phải trả lại cho khách hàng phải là số tiền bao gồm cả phần thuế GTGT, nghĩa là 220.000 đ)

 

Tin mới nhất